メニューコンテンツ

down load

  • 留学生申請書類
  • 留学生以外の申請書
  • 学則
Ôn thi cho các kì thi・Các loại học bổng

Ôn thi cho các kì thi

Thông điệp từ giáo viên Miyako Saijo

Có câu nói rằng “giấc mơ sẽ thành hiện thực”, nhưng mà nếu không làm gì thì giấc mơ sẽ không thể nào trở thành hiện thực. Cũng không có chuyện giấc mơ sẽ trở thành hiện thực trong một sớm một chiều. Giấc mơ trở thành nguyện vọng, nguyện vọng trở thành mục tiêu, sau đó phải nỗ lực phấn đấu thì giấc mơ mới trở thành hiện thực. Nỗ lực này là phải hết sức tập trung vào các mục tiêu với tất cả khả năng. Vì vậy chỉ khi xác định mục tiêu rõ ràng, ý chí mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ, và nỗ lực hàng ngày song hành cùng lúc, tương lai của bạn sẽ được tươi sáng. Mục tiêu của chúng tôi là giáo dục bạn trở thành một người quốc tế, những người có học vấn và phẩm chất tốt. Việc giúp đỡ cho tương lai của bạn thành hiện thực là sứ mệnh của chúng tôi. Việc thực hiện giấc mơ của các bạn cũng là thực hiện giấc mơ của chúng tôi.

Ôn thi cho kì thi vào cao học

Ở trường chúng tôi, ngay sau khi nhập học sẽ có buổi tư vấn co đường tương lai để có thể chuẩn bị kế hoạch ôn thi tốt nhất. Hơn nữa, tùy từng cá nhân, chúng tôi hướng dẫn làm thế nào để viết thư tự giới thiệu gửi cho giáo sư trong trường mong muốn nhập học và chỉ dẫn cách hẹn phỏng vấn, dịch luận văn tốt nghiệp sang tiếng Nhật, chỉ dẫn cách viết kế hoạch nghiên cứu và chỉnh sửa bài viết. Ngoài ra còn có chỉ dạy đối phó kì thi phỏng vấn,...

Ôn thi cho kì thi dành cho du học sinh (EJU)

Các giờ học của chúng tôi sử dụng bài giảng có tính đến kì thi dành cho du học sinh EJU. Thông qua các bài học hàng ngày, các bạn sẽ tăng khả năng đọc hiểu, nghe hiểu, khả năng viết văn một cách tự nhiên. Thêm nữa, tùy vào thời gian nộp hồ sơ thi (tháng 6. tháng 11) mà sẽ hướng dẫn cách viết, nộp hồ sơ cũng như chuẩn bị tâm lí thi tận tình chu đáo.

Ôn thi cho kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Ở trường chúng tôi sẽ chuẩn bị chương trình học phù hợp với năng lực từng người để nâng cao khả năng đọc hiểu, nghe hiểu, hướng đến mực tiêu khi tốt nghiệp sẽ có thể đỗ N1. N2. Ngoài ra sẽ phân tích hướng ra đề thi tiếp theo để đưa vào giảng dạy cho phù hợp. Qua đó các bạn có thể chuẩn bị cho kì thi một cách tự nhiên.

Các loại học bổng

Học bổng(của chính trường chúng tôi)

Học viên với kết quả học tập tốt và đi học đầy đủ thì đủ điều kiện nhận học bổng của chúng tôi.

  • Giải thưởng xuất sắc
  • Giải thưởng ưu tú
  • Giải thưởng đặc biệt
  • Giải thưởng nỗ lực
  • Giải thưởng chuyên cần

Học bổng cho sinh viên quốc tế được tài trợ từ JASSO

30,000JPY/tháng
(có qui định thời gian được nhận học bổng, có thể có kì thi xét tuyển)

※Tiêu chuẩn trên cho học bổng của chính trường chúng tôi là tiêu chuẩn tháng 4 năm 2017. Tiêu chuẩn này có thể thay đổi mà không cần báo trước