メニューコンテンツ

down load

 • 留学生申請書類
 • 留学生以外の申請書
 • 学則
Khóa học, chương trình học

Khóa học

留学生のコース

chương trình học

カリキュラム

Khoá học ngắn hạn dành cho người không phải du học sinh

 • Khóa học tiếng Nhật dành cho doanh nghiệp

  Khóa học dành cho doanh nghiệp có người lao động người nước ngoài đang làm việc hoặc được phái đến làm tại Sendai. Chúng tôi thiết kế khóa học sau khi trao đổi 3 bên cùng với quý công ty và người lao động về mục đích học, thời gian và số lượng tiết học, vv. Học viên có thể chọn học tại trường hoặc tại quý công ty.

 • Khóa học cho người nước ngoài sống tại Nhật Bản

  Các sinh viên nghiên cứu hướng tới trường đại học và cư dân hơn so với du học nước ngoài có thể theo học tại các lớp học dành cho nghiên cứu ở nước ngoài. Thông báo cho chúng tôi để được hướng dẫn thêm. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn cho những người làm việc và khóa học JLPT. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Các khóa học ngắn hạn cho các khách du lịch và chuyến thăm thời gian ngắn ở Nhật Bản

  Chúng tôi có thể thiết lập các khóa học ngắn hạn từ một tuần. Nội dung của khóa học có thể được thiết lập theo yêu cầu của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.