ダウンロードはこちら

  • 留学生申請書類
  • 留学生以外の申請書
  • 学則2020.3まで
  • 学則2020.4から

có gì mới

Trang Wed của học viện quốc tế văn hóa Toyo được gia hạn vào 24 ngày 4 tháng

 

 

 

 

Thông tin về Học viện văn hóa Quốc tế TOYO

Principal hiệu trưởng
Trường học pháp nhân Học viện Hikichi - Chủ tịch HĐQT
Hiệu trưởng trường học viện văn hoá quốc tế Toyo
Kay Hikichi
Tốt nghiệp trung tâm nghiên cứu giáo dục quốc tế Anh quốc
Vice Principal phó hiệu trường
Trường học pháp nhân Học viện Hikichi - Phó chủ tịch HĐQT
Phó hiệu trưởng trường học viện văn hoá quốc tế Toyo
Guo Hui
Thạc sĩ tại Đại học Tohoku

Lời chào từ hiệu trưởng

Hướng tới thông qua con đường giảng dạy để nuôi dưỡng nhân tài quốc tế có trình
độ và nhân cách

Học viện văn hóa quốc tế Toyo hỗ trợ cho các em sinh viên ngoại quốc có mục tiêu vào các trường đại học, cao học của Nhật. Chúng tôi cung cấp môi trường tốt và đầy đủ cho việc học tiếng Nhật bao gồm các cơ sở trang thiết bị dành cho học tập cho học viên. Hơn nữa chúng tôi có đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ Nhật Bản đầy đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm sẽ hướng dẫn các bạn học tiếng Nhật từ trình độ cơ bản đến nâng cao, giúp cho các bạn thực hiện được ước mơ của mình. Hãy cùng phấn đấu để trong tương lai gần các bạn có thể hiểu sâu hơn về văn hóa, sự tương đồng cũng như sự khác biệt để có thể cống hiến cho sự phát triển song phương. Thêm vào đó hãy trở thành những người có đầy đủ trình độ giáo dục cũng như phẩm chất để phấn đấu trong xã hội toàn cầu hóa của thế kỉ 21. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách tận tình nhất.

Hiệu trưởng trường học viện văn hoá quốc tế Toyo Kay Hikichi